Verklaring gebruik meststoffen

 

Hierbij verklaar ik dat het commerciële product en de stof of het mengsel met deze stof (zie hieronder) alleen wordt gebruikt voor professionele land- en tuinbouwdoeleinden, en uitsluitend wordt doorverkocht of geleverd aan een andere partij, indien deze een soortgelijke verklaring van gebruikt opstelt, met inachtneming van de beperkingen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2019/1148 voor het aanbieden aan particulieren.

Bezig met laden

Ondergetekende gaat akkoord met de verklaring op deze pagina:

Sorry, het versturen is niet gelukt.
Bedankt voor uw aanvraag.

Achtergrond van onze vraag

Zelfgemaakte explosieven zijn een veelgebruikt wapen voor terroristen en andere criminelen. Dit komt door de eenvoudige verkrijgbaarheid van veel grondstoffen, zoals minerale meststoffen. De beschikbaarheid van deze stoffen wordt beperkt door EU verordening 2019/1148 en de Nederlandse Wet precursoren voor explosieven. Sinds februari 2021 is deze wetgeving aangescherpt. Hiermee wil de overheid voorkomen dat minerale meststoffen kunnen worden gebruikt voor illegale vervaardiging van explosieven.

Verklaring nodig voor levering

Deze verordening houdt ook in dat voor meststoffen met ammoniumnitraat ieder jaar een verklaring moet worden getekend door de veehouder. Om welke meststoffen het gaat vindt u hieronder. De ingevulde verklaring zullen wij opslaan bij uw klantgegevens en zal minstens 18 maanden bewaard worden. Zonder deze verklaring mogen wij de meststoffen niet aan u leveren.

Wij rekenen op uw medewerking en zien de verklaring graag spoedig tegemoet. U kunt deze in het formulier hierboven invullen.

Lijst van door Hazenberg Dier & Tuin Kunstmest - Veevoeders vof geleverde meststoffen die vallen onder precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt:

Dit betreft een volledig overzicht van producten, niet noodzakelijkerwijs door u afgenomen. De jaarlijkse hoeveelheid aangekochte producten die geleverd en gedocumenteerd worden door Hazenberg Dier & Tuin Kunstmest - Veevoeders vof, is bepalend voor de verklaring.

Het verwerven, het binnenbrengen, het bezit of het gebruik van bovengenoemde producten is krachtens Verordening (EU) 2019/1148 en de Nederlandse Wet precusoren voor explosieven aan beperkingen onderworpen. Alle verdachte transacties, en aanmekelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het Meldpunt Verdachte transacties Chemicaliën.

Zie voor meer informatie: www.nctv.nl/aanslagmiddelen

Bezig met laden